Ασφάλιση Αποστολών

Όλες οι αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη)
έως το ποσό των 100€ για έγγραφα και των 500€ για αντικείμενα.
Για τις αποστολές εντός Ελλάδας, με δηλωμένη αξία μεγαλύτερη από 500€, υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης με επιβάρυνση
ασφαλίστρου ύψους 0,5% επί της αξίας τους.

Για την αποζημίωση της αποστολής είτε με αυτόματη ασφάλιση είτε με δηλωμένη αξία απαιτείται
παραστατικό προσδιορισμού της αξίας της προ εμπορικού κέρδους.

Για οποιαδήποτε ασφάλιση μεγαλύτερη από 3.000,00€ απαιτείται προ-συνεννόηση με το κατάστημα εξυπηρέτησης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από την Εταιρεία ως αυτοί είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα μας

Δεν επιτρέπετε η μεταφορά χρημάτων και δεν υπάρχει ασφάλεια για αποστολές που περιέχουν μετρητά.
Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε χρήματα επικοινωνήστε μαζί μας.