Οδικές Μεταφορές Εθνικές και Διεθνείς

Οι συνεργασίες με ισχυρούς και αξιόπιστους ανταποκριτές, καθώς και η καθετοποίηση ανά γεωγραφικό προορισμό καθιστούν την Εταιρεία μας έναν αξιόπιστο συνεργάτη στις οδικές μεταφορές φορτίων σε όλη την Ευρώπη. Με στόχο το μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης, η παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών στο εξωτερικό έχει χωριστεί σε τρεις βασικούς γεωγραφικούς προορισμούς – τμήματα. Κάθε τμήμα διαθέτει εξειδίκευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών που εξυπηρετεί και λειτουργεί αυτόνομα, αλλά συγχρόνως αξιοποιώντας το δίκτυο της εταιρείας τοποθετεί σε προτεραιότητα την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των φορτίων των πελατών του.

Επιλέγοντας την Εταιρεία μας, επιλέγετε:

  • Σταθερές συνεργασίες
  • Κάλυψη όλων των προορισμών
  • Μεγάλη διασπορά αποθηκευτικών χώρων
  • Ετοιμότητα δικτύου
  • Συνεχή παρακολούθηση φορτίου
  • Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα οχημάτων
  • Τακτικά καθημερινά δρομολόγια
  • Συνεχείς ελέγχους ποιότητας
  • Δικλείδες ασφαλείας
  • Υπερσύγχρονο τεχνολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό