Οδικές Μεταφορές

 

Οι συνεργασίες με ισχυρούς και αξιόπιστους ανταποκριτές, καθώς και η καθετοποίηση ανά γεωγραφικό προορισμό μας καθιστούν έναν αξιόπιστο συνεργάτη στις οδικές μεταφορές φορτίων σε όλη την Ευρώπη. Με στόχο το μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης, η παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών στο εξωτερικό έχει χωριστεί σε τρεις βασικούς γεωγραφικούς προορισμούς – τμήματα. Κάθε τμήμα διαθέτει εξειδίκευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών που εξυπηρετεί και λειτουργεί αυτόνομα, αλλά συγχρόνως αξιοποιώντας το δίκτυο της εταιρείας τοποθετεί σε προτεραιότητα την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των φορτίων των πελατών του.

 • Επιλέγοντας την Easyeverything.gr, επιλέγετε:
 • Σταθερές συνεργασίες
 • Κάλυψη όλων των προορισμών
 • Μεγάλη διασπορά αποθηκευτικών χώρων
 • Ετοιμότητα δικτύου
 • Συνεχή παρακολούθηση φορτίου
 • Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα οχημάτων
 • Τακτικά καθημερινά δρομολόγια
 • Συνεχείς ελέγχους ποιότητας
 • Δικλείδες ασφαλείας
 • Υπερσύγχρονο τεχνολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό

  Μεταφορά αγροτικών προιόντων

  Αναλαμβάνουμε την αποστολή αγροτικών προϊόντων (ελιές, ελαιόλαδο κτλ.) από και προς την Ελλάδα και την Αγγλία. ‘Εχουμε μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα στην μεταφορά ελαιόλαδου, μια πολύ συνηθισμένη μεταφορά.