ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ


Η εταιρία μας αναλαμβάνει αποθηκεύσεις εμπορευμάτων και οικοσκευών σε προσωρινή ή μακροχρόνια βάση. Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη είναι άμεση, φροντίζουμε για κάθε παράδοση παραλαβή σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Αναλαμβάνουμε συσκευασίες – αποσυσκευασίες – picking – έργα τέχνης. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις μας.